Politica de cookies

1. Preambul

Acest document descrie practicile noastre în ceea ce privește utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii de colectare a informațiilor de la vizitatorii acestui site, cu respectarea dreptului dumneavoastră la protecția datelor cu caracter personal.

Cookie-urile nu stochează date personale (cum ar fi nume sau detalii bancare) fiind folosite doar pentru a face asocierea contextuală anonimă între dispozitivul dumneavoastră de navigare și datele dumneavoastră cu caracter personal stocate pe un server, atunci când folosirea acestora este necesară (ex. când alegeți să vă autentificați în contul dumneavoastră sau să vă abonați la un buletin informativ).

Asigurarea confidențialității informațiilor primite de la utilizatori este o responsabilitate continuă și impune actualizarea periodică a prevederilor prezentului document, pe măsură ce vom implementa noi măsuri impuse de legislația specifică sau vom adopta noi politici de confidențialitate.

Precizăm că pentru prelucrarea datelor bazate pe consimțământ vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dumneavoastră suplimentar.

În ceea ce privește vârsta utilizatorilor, nu vom solicita și nici nu vom primi informații, de orice natură, de la persoanele sub 16 ani.

Site-ul hoteledma.ro este operat de SC EDMA SRL, cu sediul în Alexandria, Teleorman, România, Strada Dunării nr. 2L, cod unic de înregistrare RO 12952668, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J34/78/2000.

Utilizăm doar cookie-uri proprii (nu și de la terți), pentru a optimiza funcționarea site-ului și a vă oferi o experiență de navigare cât mai plăcută și personalizată.

Site-ul este găzduit în România, pe serverele furnizorului nostru de servicii de hosting – SC Net Design SRL.

2. Legislație

Începând din 25 mai 2018, a devenit aplicabil Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul GDPR„). Conform prevederilor acestui act normativ, avem obligația de a administra datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Conform Regulamentului GDPR:

 • vă oferim posibilitatea de a vă exprima sau retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • vă oferim posibilitatea de a rectifica conținutul datelor cu caracter personal sau de a solicita transferul datelor cu caracter personal către un alt operator;
 • vă informăm despre: conținutul cookie-urilor utilizate de site-ul nostru, categoriile de date personale pe care le prelucrăm folosind cookie-uri, ce facem cu informațiile obținute prin folosirea cookie-urilor și unde stocăm respectivele informații, asigurarea unui nivel ridicat de securitate în privința informațiilor colectate, posibilitatea de a bloca oricând rularea unuia, mai multor sau a tuturor cookie-urilor sau a decide ștergerea completă a informațiilor.

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestor acte normative, va rugam sa accesați urmatoarele link-uri:

3. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Conform prevederilor Regulamentului GDPR, am desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Pentru întrebări, nelămuriri sau solicitări legate de exercitarea drepturilor legale cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă invităm să vă adresați acestei persoane.

Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: gdpr@hoteledma.ro.

4. Drepturile dumneavoastră

Conform Regulamentului GDPR, aveți următoarele drepturi specifice:

 • de a accesa și de a rectifica (corecta) înregistrarea datelor dumneavoastră personale, dacă acestea sunt inexacte;
 • de a solicita ștergerea datelor sau încetarea prelucrării acestora, sub rezerva anumitor excepții.
 • de a solicita încetarea utilizării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct.
 • de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor, în cazul în care aveți îngrijorări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.
 • de a solicita, atunci când și din punct de vedere tehnic este fezabil, transmiterea directă sau către alt operator a datelor dumneavoastră personale. În cazul în care accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, vă vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise.
 • de a solicita informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cât timp vor fi stocate acestea.

Puteți oricând să executați oricare dintre aceste drepturi, contactând responsabilul nostru pentru protecția datelor, la adresa de e-mail gdpr@hoteledma.ro.

Important! Vă rugăm să vă exercitați drepturile cu discernământ, luând în calcul că abuzul poate atrage răspunderea dumneavoastră juridică.

Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt urmatoarele:

5. Consimțământul privind utilizarea cookie-urilor

La accesarea site-ului hoteledma.ro, pe ecranul dispozitivului dumneavoastră va fi afișat un mesaj prin care vi se cere consimțământul, în conformitate cu prevederile legale, cu privire la categoriile de cookie-uri pe care sunteți sau nu de acord să le folosim pe durata vizitei dumneavoastră.

Este important să știți că, prin consimțământul dat pentru utilizarea anumitor cookie-uri, vă dați acordul și pentru stocarea în condiții de siguranță a informațiilor colectate de cookie-urile respective.

Până în momentul exprimării acordului/refuzului dumneavoastră pentru utilizarea cookie-urilor, site-ul nostru nu va utiliza niciun cookie, cu excepția celor în lipsa cărora site-ul nu poate funcționa.

Trebuie, de asemenea, să știți că aveți în orice moment posibilitatea de a bloca folosirea cookie-urilor (găsiți detalii în continuare), dar și posibilitatea de a șterge informațiile colectate de cookie-uri.

6. Ce este un „cookie”?

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, stocat pe dispozitivul de pe care se acceseaza un site, în urma solictării emise browser-ului (ex. Chrome, Edge, Firefox etc.) de către web-serverul care găzduiește site-ul; fișierul în cauză este complet pasiv: nu conține programe software, viruși, spyware și nu poate accesa informații stocate pe echipamentul respectiv.

Cookie-ul are două componente: denumirea și conținutul (valoarea).

Durata de existență a unui cookie este strict determinată, iar accesul la cookie este permis doar web-serverului care l-a generat, în momentul în care un utilizator revine pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

Un cookie nu solicită informații cu caracter personal și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Pentru mai multe detalii privind cookie-urile puteți vizita: WikipediaAsociația pentru Tehnologie și InternetGoogle AnalyticsAll About CookiesMicrosoft Cookies guide.

7. Necesitatea și avantajele folosirii cookie-urilor

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului la multiplele servicii oferite de site-urile web utilizatorilor, cum ar fi adaptarea versiunii de site în funcție de tipul dispozitivului folosit pentru navigare (desktop sau mobil), salvarea preferințelor de limbă, gestiunea produselor în cadrul unei sesiuni de cumpărături on-line, includerea aplicațiilor multimedia de pe alte site-uri etc.

În același timp cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri instrumente de măsurare a traficului global, de evaluare a interesului manifestat de utilizatori și a preferințelor acestora, oferind informații extrem de valoroase din perspectiva îmbunătățirii eficienței, accesibilității, adresabilității etc.

8. Durata de viață a unui cookie

Există două tipuri de cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în directorul de cookie-uri al browser-ului web folosit, până când utilizatorul părăsește site-ul respectiv sau închide browser-ul.
 • Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului pentru o durată stabilită de site-ul web care le-a generat. Acest tip de cookie-uri pot fi șterse de utilizator în orice moment, prin intermediul setărilor browser-ului.

9. Cookie-uri folosite pe acest site

Pentru a putea înțelege mai ușor și gestiona folosirea cookie-uri hoteledma.ro, le-am grupat în trei categorii:

 • Cookie-uri strict necesare – utilizate în cadrul proceselor funcționale interne (site-ul nu poate funcționa fără ele). Aceste cookie-uri nu colectează informații personale despre dumneavoastră, informații care ar putea fi folosite pentru publicitate sau informații care înregistrează activitatea dumneavoastră on-line.
 • Cookie-uri de performanță – utilizate pentru a analiza modul de funcționare a hoteledma.ro (ex. care sunt paginile vizualizate cel mai des, apariția erorilor etc.). Acestea nu colectează informații care vă pot identifica, toate datele fiind anonime. Utilizând site-ul nostru vă exprimați acordul privind utilizarea de cookie-uri „de performanță”.
 • Cookie-uri de funcționare – utilizate pentru îmbunățățirea experienței dumneavoastră de navigare (ex. limba în care preferați să fie afișat conținutul site-ului, opțiunea de a vă abona la un buletin informativ etc.). Aceste cookie-uri înregistrează opțiuni sau activități derulate pe site, iar informațiile pe care le colectează pot fi anonime. Cookie-urile se referă strict la site-ul nostru și nu vă pot urmări activitatea pe alte site-uri pe care le vizitați.

10. Fișiere cookie pe care le folosim

Folosim cookie-uri pentru:

 • gestiunea sesiunilor de lucru
 • realizarea anumitor funcții specifice (notificări, alerte)

Cookie-urile proprii – strict necesare- folosite pe acest website sunt detaliate mai jos:

 • PHPSESSID
  • Tip: cookie de sesiune
  • Scop: salvează ID-ul de sesiune
  • Origine: cookie propriu
  • Valabilitate: până la încheierea sesiunii
  • Informații stocate: stochează identificatorul sesiunii de lucru
 • gdprConsent
  • Tip: cookie persistent
  • Scop: înregistrează momentul în care utilizatorul a închis notificarea privind utilizarea cookie-urilor, prevenind re-apariția ei ulterioară.
  • Origine: cookie propriu
  • Valabilitate: 30 de zile
  • Informații stocate: valoarea TRUE (nu stochează informații referitoare la utilizator)
 • status
  • Tip: cookie de sesiune
  • Scop: salvează rezultatul al procesării unui formular
  • Origine: cookie propriu
  • Valabilitate: până la încheierea sesiunii
  • Informații stocate: denumiri de statusuri și valorile TRUE corespondente (nu stochează informații referitoare la utilizator)

11. Cum puteți opri cookie-urile?

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a gestiona setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de regulă, în meniul „Opțiuni” sau „Preferințe” al browser-ului pe care îl folosiți.

Pentru detalii privind setările cookie-urilor folosiți opțiunea „Ajutor” a browserului dumneavoastră sau vizitați – după caz – link-ul corespunzător din lista de mai jos:

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot afecta parțial sau total interacțiunea cu anumite site-uri, până la a le face inutilizabile.

Trebuie să știți că refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă ca nu veți mai vedea publicitate online, ci doar că această publicitate nu va mai fi adaptată interesului dumneavoastră potențial (comportamentală).

Pentru mai multe detalii despre publicitatea comportamentală și informații informatii privind confidențialitatea legată de publicitatea online accesați http://www.youronlinechoices.com/ro/.

12. Stocarea informațiilor colectate de cookie-uri

Informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor sunt stocate în maximă siguranță, în România, pe web-serverul care găzduiește hoteledma.ro.

Va asigurăm că web-serverul se conformează celor mai riguroase cerințe de securitate în ceea ce privește informațiile colectate prin cookie-uri, fiind obligat să respecte cu strictețe obligațiile impuse de legislația aplicabilă.

Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră prin accesarea web-site-ului hoteledma.ro nu vor fi partajate cu terțe părți.

13. Securitatea datelor personale

Vă asigurăm că folosim măsuri de securitate conforme cu cele mai bune practici pentru a proteja hoteledma.ro. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze folosirea incorectă a datelor, să preîntâmpine accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea acestora.

Accesul la datele dumneavoastră este permis doar personalului care trebuie să utilizeze informațiile pentru a vă oferi beneficii sau servicii. Persoanele implicate în aceste activități sunt instruite cu privire la importanța asigurării confidențialității și securității informațiilor furnizate de dumneavoastră.

În cazul în care apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face tot posibilul pentru a o elimina, evaluând totodată nivelul de risc ce decurge din aceasta, conform politicii noastre privind încălcarea datelor cu caracter personal. Dacă se constată că scurgerea respectivă de date vă poate provoca vătămări fizice, pagube materiale sau nemateriale (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierderi financiare), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, excepție făcând cazurile în care legea prevede altfel. Acțiunile pe care le vom întreprinde vor fi în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

14. Aspecte de securitate legate de cookie-uri

Un cookie este un fișier complet pasiv de tip „plain text” și nu conține segmente de cod. Ca atare, nu poate fi executat ca un program, nu se poate auto-lansa în execuție, nu se poate replica pe alte dispozitive sau rețele, deci nu poate fi – sub nicio formă – considerat virus.

Cu toate acestea, deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, cookie-urile pot fi considerate o vulnerabilitate Spyware. Majoritatea software-urilor anti-spyware semnalează prezența cookie-urilor și le marchează pentru a fi șterse în cadrul procedurilor specifice anti-virus/anti-spyware.

Browser-ele moderne oferă posibilitatea gestionării setărilor de confidențialitate, permițând stabilirea nivelurilor de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate a acestora sau ștergerea lor automată după vizitarea unui anumit site.

Protecția identității este un drept foarte important al fiecarui utilizator de internet și implică cunoașterea eventualor probleme ce pot apărea prin utilizarea necorespunzătoare a cookie-urilor.

Pentru că sunt folosite în comunicarea bi-direcțională dintre browser și website, un atacator poate specula folosirea unei conexiuni necriptate – de pildă o rețea WiFi nesecurizată – pentru a se intercala în parcursul de transmitere a datelor și a intercepta informațiile conținute de cookie. Deși acest lucru se întamplă rar, riscul implicat nu trebuie neglijat.

Un alt risc de atac este reprezentat de setările greșite ale cookie-urilor de către serverele de origine. Daca un website nu impune browser-ului folosirea exclusivă a canalelor criptate, un atacator poate folosi această vulnerabilitate pentru a obține informații ce pot fi folosite ulterior pentru acces neautorizat.

Este foarte important sa cunoașteți riscurile și să acordați importanță tuturor implicațiilor potențiale atunci când decideți alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor dumneavoastră personale.

15. Modificări ale politicii de cookie-uri

În condițiile în care legislația privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările și recomandările organelor de stat și autorităților de supraveghere vor suferi modificări, ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare conținutul acestui document.

Vă vom informa cu privire la orice modificări ale politicii noastre de cookie-uri prin afișarea lor pe aceasta pagină. Prezentul document înlocuiește toate comunicările sau declarațiile anterioare cu privire la practicile noastre privind cookie-urile și termenii și condițiile de utilizare a acestui site web.

16. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookie-uri

Majoritatea site-urilor web (dacă nu toate) folosesc cookie-uri datorită utilității lor indiscutabile, astfel că în prezent acestea sunt aproape inevitabile. Înțelegerea clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc permite luarea măsurilor necesare de securitate, astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet. Dezactivarea cookie-urilor vă împiedică să vă bucurați de folosirea celor mai populare site-uri (Youtube, Gmail, Yahoo etc.).

Vă prezentăm în continuare câteva sfaturi care vă pot fi utile pentru a naviga în siguranță cu ajutorul cookie-urilor:

 • acordați-vă timp pentru a vă seta browser-ul, stabilind un nivel confortabil al securității utilizării cookie-urilor;
 • daca sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor și sunteți singura persoană care utilizează dispozitivul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces;
 • daca utilizați dispozitivul în comun cu alte persoane, puteți seta ștergerea automată a datele individuale de navigare la încheierea sesiunii (atunci când închideți browser-ul);
 • instalați-vă cele mai recente versiuni ale sistemului de operare, browser-ului și aplicațiilor de securitate (antivirus/antispyware) și executați periodic actualizările acestora. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând vulnerabilități ale unei versiuni vechi a browser-ului;
 • folosiți aplicații de detectare și prevenire a spyware-ului care oferă detectarea atacurilor web, împiedicând browser-ul să acceseze site-uri care ar putea exploata vulnerabilități sau să descarce software periculos.

17. Întrebări, nelămuriri, reclamații

Vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la gdpr@hoteledma.ro în oricare din următoarele situații:

 • dacă aveți întrebări, nelămuriri, reclamații legate de datele dumneavoastră personale și exercitarea drepturilor aferente;
 • dacă doriți să nu utilizăm informațiile pe care ni le-ați furnizat;
 • dacă doriți actualizarea sau corectarea datelor dumneavoastră personale.